Тест за депресија како би се избегнало најлошото

Потребно е да знаете во каква состојба сте

Тест за депресија за оние кои сакаат да дознаат во каков стадиум се и дали можеби е потребно да превземат нешто како би се подобриле.

Претходно во неколку текста говоревме за депресијата и за проблемите кои ги имаме ако сме навлегле длабоко во неа. Имаме и практични совети како за само 4 дена да се отарасите од неa, Линк

Тест за оние кои обожуваат да се тестираат. Тестот е стручен, изработен од доктори стручни за оваа болест и единствено што треба е да читате и сумирате. Тестот е на  Ivan Goldberg, M.D. Потребно е да одговорите на прашањата и напомена само дека е многу важно да сте искрени. Само напред повелете…

Тест за депресија

…бодови според одговорот

Не се согласувам – 0

Се Мислам – 1

Малку се согласувам – 2

Делумно се согласувам – 3

Многу се согласувам – 4

Целосно се согласувам  – 5

Депресија Тест

 1. A – Бавно ги извршувате работите. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 2. Б -Иднина ми е безнадежна. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 3. В -Тешко се концентрирам додека читам. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 4. Г-Задоволството ирадоста немам вомојот живот. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 5. Д -Имам проблем да донесувам одлуки. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 6. Ѓ -Изгубив интерес за рабити кои порано ми значеа. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 7. Е -Тажен сум, потиштено и несреќно. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 8. Ж -Вознемирен/а сум и се движам наоколу. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 9. З -Заморен сум. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 10. Ѕ -Ми треба напор за вршење прости работи. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 11. И -Како да сум виновен и треба да бидам казнет. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 12. Ј -Се чувствувам неуспешно. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 13. К -Се чувствувам повеќе мртво отколку живо. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 14. Л -Спијам малку, премногу или со прекини. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 15. М -Мислам на тоа како можам да се самоубијам. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 16. Н -Се чувствувам заробено или фатено. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 17. О -Потиштен сум и кога ми се случуваат добрни. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
 18. П -Често имам намалено или зголемено тежина. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Резилтати од тестот

0 – 9 Не сте депресивни: Со овие ваши одговори на прашалникот, значи дека вие моментално не страдате од депресија. Ова не е дијагноза  Вие доживувате нормални падови и вертикали во животот.

-депресија тест

10 – 21 Умерена гранишна депресија – Имате некои депресивни симптоми кои често се сретнуваат кај луѓето во општата популација. Несигурно е дали страдате од овие симптоми во мера за која би имале потреба од натамошна дијагноза и третман.

-депресија тест

22 – 35 Средна  депресија – Одговорите сугерираат можна блага до умерена депресија. Можеби е потребно да побарате дополнителни консултации со професионалци за ментално здравје доколку имате тешкотии во секојдневното функционирање или доколку скакате подлабоки одговори.

-депресија тест

36 – 53 Умерено-тешка депресија – Според резултатите кои ги добивте од овој прашалник, можно е да страдате од умерена до тешка депресија. Луѓето кои одговориле слично, обично имаат дијагностицирана депресија и имаат потреба од професионален третман. Препорачливо за вас е да побарате дополнителна дијагноза и соодветен третман од професионалци за ментално здравје, за да се исклучи можноста за депресивно нарушување.

-депресија тест

54 и повеќе. Тешка депресија – Со овие резултати кои ги добивте од овој прашалник, можно е да страдате од тешка депресија. Луѓето кои одговориле слично, обично имаат дијагностицирана дијагноза и потреба од соодветен третман. Препорачливо е и најверојатно корисно веднаш да побарате консултација и помош од искусни професионалци за ментално здравје.

-депресија тест

Не треба да ги користите овие резултати како дијагноза од каков било вид или препорака за лекување.

И како крај ќе повториме здравјето се чува додека го имате. Покрај сите методи за решение на проблемите обавезно е здрава храна, многу вода и сулименти. За совет контактирајте не, нашите Велнес тренери со задоволство ќе ви помогнат со совет и продукти.

Избери ја брзината и пакетот со кој што сакаш да почнеш

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *