Комуникациски вештини-само бизнис или потреба

Дали и оваа вештина е доведена до комерцијала?

Комуникациски вештини се изучуваат на скоро сите универзитети, како неопходна алатка во современото водење бизнис.

На сите ни е јасно дека секој успешен поединец денес е вешт во комуникацијата со други луѓе.

Тоа веднаш се приметуваат. Што е со оние кои не се толку вешти? Дали можат да научет или е тоа само дарба а останатото е комерцијализиран термин како би се правеле пари од таа тема.

комуникациски вештини

Со личното искуство можам да посочам дека СЕ се учи денес.

Многу вештини сме во можност да ги научиме, но зависи од нас колку вешто и успешно.

Доколку во совладувањето внесеме интерес, љубов и голем фокус тогаш успехот е неминовен и многу брз. Другото е Се површно и има потреба од изнаоѓање изговор зошто работите не ни се како треба во животот.

Комуникациски вештини бев во можност да слушам од професор на Загребскиот универзитет др. Диана Томич. Која пак веќе 15 години ги проучува и предава на студентите. Во кратки црти нејзиното предавање одеше вака:

Дали сме уверливи во својот говор?

Комуникациски вештини започнуваат со обуката околу разјаснување на поимот уверливост. Но пред се неколку прашања, за размисла ваша.

-Кој според вас е уверлив говорник ?

-Дали сте вие уверливи?

-Дали сакате да бидете уверливи?

-Како да се комуницира со останатите?

За да стартуваме со комуникации и да ја подобриме нашата уверливост мораме да стартуваме со следното:

1-Цел, при што мора да е мерлива и реална

 -Ако ви е досадно си давате цел да не вие, закажувате кафе со пријател и завршено-реална

 -Ако сакате пари, уплаќате лото и…чекате-нереална

2-Публика, потребна е за да имате кому да се обратите, кого да уверите.

3-Обликување на уверлива порака, припрема однапред за Се

4-Пренос на пораката, на било кој начин и со било кој современ комуникациски метод.

Промоцијата е важен дел од комуникацијата, линк и за таа вештина.

3 основи на уверлива порака за промоција

Комуникациски вештини во основа на уверлива порака за пренос мора да содржи 3 основни елемента

  1. Etos – Етички вредности
  2. Logos – Логика, разум, бројки
  3. Patos – Емоции
комуникациски вештини

Во следната сторија подетално ќе се осврнеме на каков говор треба да составите за да е уверлив и да ги даде бараните резултати. ЛИНК

Кога сме кај пораката таа мора да е јасна едноставна и гласна.

Бидете секогаш креативни, во продажбата морате да умеете да промовирате многу добро. Да создадете слика што ќе ја видат. Линк за детали околу Промовирањето.

Во секој разговор треба да има од се по малце и ништо по многу но секогаш прво емоција а потоа логика и бројки.

Добродојдовте во групата за мала бизнис едукација, каде ќе израснеме во голема група за комуникација, промоција и промена на подобро. Само што започнавме за наредните 5 години до 1 000 000.

Избери ја брзината и пакетот со кој што сакаш да почнеш

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *