Вештини за комуникација – сигурна предност

Основи во комуникацијата

Вештини за комуникација ги продолжуваме и во оваа статија покрај претходната. Линк од статијата

Да ги видиме основните 3 елемента во секоја комуникација.

Доколку сакаме да презентираме одредена порака, стричните лица препорачуваат да во презентацијата внесеме 3 основи кои ќе ја оформат целината. Дадат целосен ефект.

Вештини за комуникација

Со тоа што напоменавме дека во Вештини за комуникација при пренесување на порака мора да се содржат 3 елемента.

-Етос- вредност и етилки момент

-Логос- сувопарни бројки и разум

-Патос-емоции како помош во презентацијата

Логика и многу бројки прават штета

Презентирањето на пораката важно да ги содржи сите три елемента. Напомена дека Еосот и Логосот не треба никако да преовладуваат.

Во било која порака мораме да имаме емотивни елементи но никако претерано. Ќе се осврнеме на некои елементи при говорот на пораката што се важни.

Вештини за комуникација во стартот е налик на “стенд ап“ комедија.

На стартот од поракта важно е да се има предвид дека е добро да се привлече вниманието на слушателите. Најдобро тоа се прави со некаква шала, виц или анегдота. Приказна некаква за драматична а воедно хумористична случка, како би го привлекле вниманието на слушателите. Покажете дека ви е значат.

Ова многу лесно се воочува и тоа преку гримасите на оние што ве слушаат, тие ви се најдобар репер за тоа дали сте започнале добро или не баш.

Ако го привлекувате нивното внимание се гледа по нивниот израз на концентрација кон вас.

Вештини за комуникација

После уводниот дел го подигнуваме нивното внимание и заинтересираност со дел од пораката што е за нивните потреби.

Кога се објаснува пораката мора веродостојноста да е изградена на високо ниво.

При изнесувањето на пораката добро е да имате од време на време повик за реакција и да ги вклучите и нив во комуникацијата но само накратко. Да не дозволите да тие ве надвикаат.

Комуницирајте накратко со слушателите

Вештини за комуникација на добро ниво секогаш добиваат.

Заедно донесувате закључоци од видот што губат ако не ја прифатат вашата порака. Луѓето по природа не сакаат да губат. Посебно пак во време каде сите им обеќаваат што ќе добијат а знаат дека е само трик. Никако да дозволите да вашата порака биде ставена во ист кош.

Вештини за комуникација

Доколку во изнесувањето на пораката внесете елементи на промоција и визуелизација на акцентите од пораката ефектот ќе биде целосен.

Во нашиот Мулти левел интернет маркетинг ви нудиме обука за сите овие елементи. Кај нас моментот на обука на оној до тебе за да е подобар од тебе е најважен.

Како да водите бизнис од задоволство на другите

Не се сомневам дека ќе се снајдете да не исконтактирате ако сте дел од тимот за наредните 5 години и за 1 милион-кампањата.

Избери ја брзината и пакетот со кој што сакаш да почнеш

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *