Микробранова вторпат – зошто да ја избегнувате

Треба ли микро печките да бидат дел од нашите кујни

Микробранова вторпат само поради фактот што е помагало кое го има скоро секое семејство и се употребува нон-стоп.

Прашањата од типот како е создадена, зошто во советскиот сојуз во седумдесетите била забранета, вреди ли да се жртвува здравјето за практичноста што ја нуди увој апарат…и многу други заслужуваат одговор.

Логиката во приказната за микробрановите некако не е присутна. Кујнски апарат кој над 92% од американските семејства секојдневно го користат и не е забранет а зрачи и е штетен. Ќе се сложите дека нема логика. Линк за останатите текстови .

Дали е зррачењето проблем

Микробранова вторпат за зрачење или само баук?

Според дефиницијата за физика, зрачењето е „емисија на електромагнетни бранови од атоми и молекули на радиоактивна материја при нуклеарно распаѓање”.

Зрачењето предизвикува ионизација, и тоа се случува кога неутралниот атом ги прима или губи електроните.

Микробрановата го уништува и го менува молекуларниот состав на храната со радијација.

Ако производителите ги нарекуваат “печки кои зрачат”, би било сомнително дали некогаш би го продале, но токму тоа е микробранова печка.

Ако земеме како  пример испитувањата што се правени  на крајот на 1960-тите со јајца. Скоро Докажана била нивната штетност кон нашето здравје.

Ова пак допринело до појава на производи слични на јајца и високи профити за производителите. А фармите за јајца се банкротираа.

Денес, скорашните извештаи велат дека јајцата не ни се штетни. Значи на кого треба да веруваме и кои критериуми треба да ги користиме за да донесуваме одлука за нашето здравје?

Не се штетни ама ако…

Микробранова вторпат ако е се како треба составено и фунлкционира.

Бидејќи во моментов објаснувањата на производителите е дека доколку се користи како треба и ако е произведена како треба Микрото не штети.

Одлуката е на секој поединечен потрошувач, дали да избере или не, да ја јаде храната загреана во микробранова.

Попат не убедуваат дека подготовката на храна во микрото не е иста како и радијацијата. Два процеси требаше да користат сосема различни енергетски бранови и различни интензитети. Нема официјален извештај, до сега, дека сегашната употреба на микробранови печки може да биде штетна, но сите знаеме дека валидноста на овие извештаи може да биде – понекогаш и намерно – рестриктивна.

Многу од овие извештаи подоцна се покажаа како неточни. Еве линк за старт на здрав начин за исхрана.

Како всушност работи Микрото

Микробранова вторпат за тоа како работи.

Секоја микробранова печка содржи магнетрон, цевка во која електроните работат со магнетни и електрични полиња, со цел да произведат микробранова радијација од околу 2450 мега Херц (MHz) или 2,45 Giga Hertz (GHz).

Таквото микробраново зрачење влијае на молекулите во храната. Сите бранови енергија го менува поларитетот од позитивен во негативен, со секој брановиден циклус.

Во микробрановите, поларните промени се случуваат милион пати во секоја секунда. Молекулите за храна – особено молекулите на вода – имаат позитивен и негативен крај, исто како што магнет има северна и јужна поларитет.

Микробрановиот е форма на електромагнетна енергија, како светлосни бранови или радио бранови, и зазема дел од електромагнетниот спектар на моќ или енергија.

Микробрановите се многу кратки бранови на електромагнетна енергија кои патуваат со брзината на светлината (186.282 милји во секунда).

Во нашата модерна технолошка старост, микробрановите се користат за далечинско пренесување на телефонски сигнали, телевизиски програми и компјутерски информации низ Земјата, или на сателити во универзумот. Сепак, микробрановите се најдобро познати како извор на енергија за готвење храна.

Во стандардните модели, влезната моќ на рерната е околу 1000 вати на наизменична струја. Бидејќи овие микробранови се создадени со бомбардирање на храна, магнетот предизвикува ротација на поларните молекули на иста фреквенција милиони пати во секунда.

Сите овие превирања создаваат молекуларно триење кое ја загрева храната. Триењето, исто така, предизвикува значителни оштетувања на околните молекули, честопати со кинење или со силно деформирање на нив.

Научниот наслов за овој вид деформација е “структурниот изомеризам”

Микробранова вторпат во споредба со сонцето.

За споредба, микробрановите на сонцето се базираат на принципите на импулсна директна струја која не создава топлина со триење;

-Микробрановите печки користат наизменична струја која создава топлинско триење.

-Микробранова печка создава бранови должини на енергија со сета моќ што оди во една тесна фреквенција на енергетскиот спектар.

Енергијата на сонцето дејствува во широк спектар на фреквенции.

При опишување на електромагнетни бранови се користат многу термини, како што се бранова должина, амплитуда, циклус и фреквенција:

Бранова должина го одредува типот на зрачење: радио, рентген, ултравиолетови, видливи, инфрацрвени и сл.
Амплитудата го одредува степенот на движење мери од почетната точка на движењето.
Циклусот одредува единица за фреквенција, како што е циклус во секунда, Херц, Hz или циклус / секунда.

Фреквенцијата го одредува бројот на појавувања во одреден временски период

Микробранова вторпат затоа што човекот и покрај предупредувањата си живее на своја штета.

Број на феномени во процесот на повторување по единица време или бројот на повторувачки циклуси во секунда.

Целта на овој извештај е да презентира докази дека готвењето со микробранови не е природно, не е здраво и многу поопасно за човечкото тело, незамисливо.

Сепак, микробрановите печки, градската политика и добрата стара човечка природа ги потиснуваат фактите и доказите. Затоа, луѓето продолжуваат да ја изложуваат храната на микробранови, мирно игнорирање, не знаејќи за нивната акција и опасности.

 

Зрачење од телефонски и електронски уреди. Слика од Десилустрација.

Постојат многу научници кои се противат на прифаќањето на фактот дека микробрановите се опасни и дека зрачење – дали јонизирачко или не – се штетни за нашето здравје, дури и ако тие се дозираат во најмалите количини, бидејќи нивниот ефект е кумулативни.

Ние постојано напишано за ова прашање, ние сме, исто така, на publishable научна студија која покажа колку малку знаеме за ефектот на микробрановите на живите клетки, а уште помалку за промените на магнетното поле.

“Дури и најмалите промени во магнетното поле влијаат врз луѓето “

Микробранова вторпат против водата во ова помагало.

Колку храна и вода што се загрева во микробранова печка е опасно може да се научи од текстот под наслов: “Водата од микробранова печка ги убива растенијата”.

Дури и контејнери за подгревање и термичка обработка на храна во микробранова печка испуштаат токсини во нашата храна, “садови со храна за микробранови печки испуштаат токсини во храната!”.

Но, ништо не е подобро со зрачењето што го добиваме со разни други електронски уреди: “Микробранови зрачеа од телефони, мобилни телефони, кули и други безжични уреди”.

 

Избери ја брзината и пакетот со кој што сакаш да почнеш

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *