Историја на исхраната и историја на Homo sapiens

Развојот на човекот ја менувал исхраната Историја на исхраната најлесно би ја преставиле кога би ја отсликале во само 24

Дознај повеќе

ГМО во храната, како да разликувате

ГМО  прехранбени артикли се добиваат со вметнување на генетски материјал од еден вид на друг вид, со помош на генетски

Дознај повеќе