Како да стартувам дополнителна работа?

Кои се следните чекори? Како да стартувам со дополнителна работа? Како да започнам, од каде да почнам…? Каде и како

Дознај повеќе