10 симптоми на дијабетес што треба да се знааат

10 симптоми на дијабетес како превенција од најлошото. Дијабетесот е една од најчестите болести на денешницата. Се смета дека има

Дознај повеќе

Дијабетес или Шеќерна болест-Diabetes mellitus

Шеќер во крвта како современ убиец Дијабетес е заболување хронично кога панкреасот не продуцира доволно инсулин.  Tелото не може vеќе

Дознај повеќе